Title 1 of 1
    [1]     
 
Spacer
      Запис      
Bookmark & Share
Spacer
Spacer Spacer Spacer
Spacer
Заглавие:1        
 

Show/Hide Bibliographic Information Title Statement:   Търговски закон : 2 07 С01
Show/Hide Bibliographic Information Corporate Author:   България. Закони и др. п.
Title Statement:   Търговски закон : 2 07 С01
Published:   София : Сиби, 2014
Edition:   14. актуализирано изд. към 10 септември 2014 г.
Description:   406 с. : с табл. ; 19 см.
Series:   (Поредица Джобни издания)
ISBN:   ISBN 978-954-730-821-3 : 7.90 лв.
Contents Note:   Contents: Търговски закон ; Закон за търговския регистър
Subject:   Търговски закон--България
Сигнатура:   Ч 347.7/Б 92
Местоположение:   БИЦ - Свободен достъп
Повече информация…

Page:    [  of 1 ]  
Брой резултати на страница: 
1.    
Екземпляр:   1 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 347.7/Б 92
Статус:   Достъпна само в читалня
Инв. номер:   3592483272700000df985c25
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
Page:    [  of 1 ]  
 
Spacer Spacer Spacer
Spacer