Title 1 of 1
    [1]     
 
Spacer
      Запис      
Bookmark & Share
Spacer
Spacer Spacer Spacer
Spacer
Заглавие:1        
 

Show/Hide Bibliographic Information Title Statement:   Електрически уредби и съоръжения : наредби за проектиране, изграждане, приемане и експлоатация
Show/Hide Bibliographic Information Corporate Author:   България. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Title Statement:   Електрически уредби и съоръжения : наредби за проектиране, изграждане, приемане и експлоатация
Published:   София : Даниел СГ, [2014]
Description:   250 с. : с табл. ; 21 см
Series:   (Нормативна уредба в строителството)
ISBN:   [18 лв.]
Contents Note:   Incomplete contents: Съдържа : Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради ; Наредра № 14 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия ; Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства ; Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи
Subject:   Електрически инсталации--инструктивни и нормативни материали
Name Added Entry:   България. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
Name Added Entry:   България. Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
Сигнатура:   Ч 621.316/Б 92
Местоположение:   БИЦ - Свободен достъп
Повече информация…

Page:    [  of 1 ]  
Брой резултати на страница: 
1.    
Екземпляр:   1 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.316/Б 92
Статус:   Достъпна само в читалня
Инв. номер:   3592483272700000df982c2c
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
2.    
Екземпляр:   2 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.316/Б 92
Статус:   Заета
Инв. номер:   3592483272700000df982c2d
Дата на връщане:   10.7.2018 г.
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
Page:    [  of 1 ]  
 
Spacer Spacer Spacer
Spacer