Title 1 of 1
    [1]     
 
Spacer
      Запис      
Bookmark & Share
Spacer
Spacer Spacer Spacer
Spacer
Заглавие:1        
 

Show/Hide Bibliographic Information Title Statement:   Пари, банки, кредит : Парична теория, парична политика, Европейска система от централни банки, парични съвети / Милети Младенов
Show/Hide Bibliographic Information Author:   Младенов, Милети Христов
Title Statement:   Пари, банки, кредит : Парична теория, парична политика, Европейска система от централни банки, парични съвети / Милети Младенов
Published:   София: Тракия-М, 2009
Edition:   5. доп. и прераб. изд.
Description:   459 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см.
ISBN:   ISBN 978-954-8401-78-4 : 21 лв.
General Note:   Съдържа и Терминологичен речник
Bibliography Note:   Библиогр. с. 451-452
Subject:   Пари
Subject:   Кредит
Subject:   Банково дело
Сигнатура:   Ч 336.7/М 77
Местоположение:   БИЦ - Свободен достъп
Повече информация…

Page:    [  of 1 ]  
Брой резултати на страница: 
1.    
Екземпляр:   1 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 336.7/М 77
Статус:   Достъпна само в читалня
Инв. номер:   3592483272700000df986c25
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
2.    
Екземпляр:   2 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 336.7/М 77
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   3592483272700000df986c36
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
3.    
Екземпляр:   3 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 336.7/М 77
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   3592483272700000df986c35
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
4.    
Екземпляр:   4 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 336.7/М 77
Статус:   Заета
Инв. номер:   3592483272700000df977c24
Дата на връщане:   12.11.2018 г.
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
Page:    [  of 1 ]  
 
Spacer Spacer Spacer
Spacer