Title 1 of 1
    [1]     
 
Spacer
      Запис      
Bookmark & Share
Spacer
Spacer Spacer Spacer
Spacer
Заглавие:1        
 

Show/Hide Bibliographic Information Title Statement:   Финансово-стопански анализ / Марко Любомиров Тимчев
Show/Hide Bibliographic Information Author:   Тимчев, Марко Любомиров
Title Statement:   Финансово-стопански анализ / Марко Любомиров Тимчев
Published:   София : Нова звезда, 2011
Description:   320 с. : с табл. ; 24 см
ISBN:   ISBN 978-954-8933-57-5 : 15 лв.
Other Title:   Financial business analysis
General Note:   Загл. на англ. ез.: Financial business analysis
Bibliography Note:   Библиогр.: с. 319-320
Subject:   Стопански предприятия--анализ на стопанската дейност--учебници за ВУЗ
Subject:   Стопански предприятия--финанси--учебници за ВУЗ
Сигнатура:   Ч 658.155/Т 56
Местоположение:   БИЦ - Свободен достъп
Повече информация…

Page:    [  of 1 ]  
Брой резултати на страница: 
1.    
Екземпляр:   1 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 658.155/Т 56
Статус:   Достъпна само в читалня
Инв. номер:   3592483272700000df976c2a
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
2.    
Екземпляр:   2 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 658.155/Т 56
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   3592483272700000df976c2b
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
Page:    [  of 1 ]  
 
Spacer Spacer Spacer
Spacer