Title 1 of 1
    [1]     
 
Spacer
      Запис      
Bookmark & Share
Spacer
Spacer Spacer Spacer
Spacer
Заглавие:1        
 

Show/Hide Bibliographic Information Title Statement:   Машинознание / Цанко К. Недев, Александър Ц. Лилов
Show/Hide Bibliographic Information Author:   Недев, Цанко Колев
Title Statement:   Машинознание / Цанко К. Недев, Александър Ц. Лилов
Published:   София : Софттрейд, 2011
Description:   268 с. : с черт. ; 24 см
ISBN:   ISBN 978-954-334-122-1 : 12 лв.
Bibliography Note:   Библиогр. с. 270
Subject:   Машини--теория--учебници за ВУЗ
Subject:   Машинна кинематика и динамика--учебници за ВУЗ
Subject:   Машинознание--учебници за ВУЗ
Subject:   Механизми--теория--учебници за ВУЗ
Name Added Entry:   Лилов, Александър Цанов
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Местоположение:   БИЦ - Свободен достъп
Повече информация…

Page:    [  of 1 ]  
Брой резултати на страница: 
1.    
Екземпляр:   1 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна само в читалня
Инв. номер:   3592483272700000df983c3b
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
2.    
Екземпляр:   2 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   3592483272700000df983c3c
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
3.    
Екземпляр:   3 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   3592483272700000df983c3d
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
4.    
Екземпляр:   4 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   3592483272700000df983c3e
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
5.    
Екземпляр:   5 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   3592483272700000df983c3f
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
6.    
Екземпляр:   6 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   990000000000000000014751
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
7.    
Екземпляр:   7 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Заета
Инв. номер:   3592483272700000df984c31
Дата на връщане:   02.9.2021 г.
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
Запази
Запази
 
8.    
Екземпляр:   8 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   3592483272700000df975c2a
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
9.    
Екземпляр:   9 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Заета
Инв. номер:   990000000000000000013597
Дата на връщане:   30.3.2021 г.
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
Запази
Запази
 
10.    
Екземпляр:   10 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   3592483272700000df802c21
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
11.    
Екземпляр:   11 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   990000000000000000015221
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
12.    
Екземпляр:   12 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Заета
Инв. номер:   990000000000000000014999
Дата на връщане:   18.8.2021 г.
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
Запази
Запази
 
13.    
Екземпляр:   13 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   990000000000000000015346
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
14.    
Екземпляр:   14 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   990000000000000000015001
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
15.    
Екземпляр:   15 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Заета
Инв. номер:   990000000000000000015000
Дата на връщане:   01.9.2021 г.
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
Запази
Запази
 
16.    
Екземпляр:   16 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   990000000000000000015002
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
17.    
Екземпляр:   17 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   990000000000000000015377
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
18.    
Екземпляр:   18 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   990000000000000000015347
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
19.    
Екземпляр:   19 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Заета
Инв. номер:   990000000000000000015348
Дата на връщане:   01.4.2021 г.
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
Запази
Запази
 
20.    
Екземпляр:   20 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Заета
Инв. номер:   990000000000000000016648
Дата на връщане:   29.3.2021 г.
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
Запази
Запази
 
21.    
Екземпляр:   21 БИЦ - Свободен достъп
Сигнатура:   Ч 621.8.01/Н 42
Статус:   Достъпна за заемане
Инв. номер:   990000000000000000016646
Фонд:   Свободен достъп
Media:   Книга
 
Page:    [  of 1 ]  
 
Spacer Spacer Spacer
Spacer